Palvelut

Maanrakennustyöt

Tarjoamme vuosikymmenien kokemuksella maanrakennuspalveluita Keski-Suomen alueella. Toimialaamme kuuluvat rakennusten pohjatyöt aina pientalojen pohjatöistä suurten kauppakeskusten kokonaisurakoihin, perustusten salaojitus- ja vesieristystyöt, pihojen pohjustukset, pilaantuneiden maa-ainesten kuljetukset ja putsaukset. Piha-alueiden saneeraukset, kivetykset ja vihertyöt, massanvaihdot sekä kunnallistekniset työt.

Omakotitalojen pohjatyöt

Suoritamme omakotitalojen maanrakennustyöt yksikköhinnoilla tai kokonaisurakkana. Kokonaisurakkaan kuuluu maanrakennus, lvi työt sekä tarvikehankinnat.

Yksikköhintatyönä laskutamme asiakasta tehtyjen työtuntien mukaan ennalta sovituilla hinnoilla. Meidän kauttamme saa myös maa ja kiviainekset.

Purkutyöt

Meiltä onnistuu niin pienet kuin suuretkin purkukohteet. Toimimme luotettavasti vaikeissakin toimintaympäristöissä, kuten kaupunkien tiheästi rakennetuissa keskustoissa. Myös haastavat lajittelupurkutyöt ja pilaantuneiden materiaalien käsittely ovat meille normaalia päivätyötä. Lisäksi suoritamme palokohteiden purkutöitä niin sammutustyön aikana, kuin jälkiraivaus vaiheessa.

Nykyaikainen ja tehokas kalustomme sekä kokenut henkilökuntamme takaa onnistuneen urakan suunnittelusta toteutukseen.

Purkujätteen hävittämisessä noudatamme aina ehdotonta ympäristöajattelua. Lajittelemme sekä hävitämme purkujätteen lähtökohtaisesti kierrättämällä, loppusijoitukseen toimitamme vain kierrätykseen kelpaamattoman materiaalin.

Sähkö- ja telekaapeliverkkojen maanrakennustyöt

Teemme sähkö- ja telekaapeliverkkojen maanrakennustöitä kustannustehokkaasti.

Kuljetuspalvelut

Lava-, kontti ja lavettikuljetukset. Myös nostot!